Obvestila

1.Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo


V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan.

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev, opravljenih med gostovanjem v območju z EU tarifo, je enak kot v Sloveniji.

Zakupljene enote mobilnih storitev za uporabo v Sloveniji (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji tudi med gostovanjem v območju z EU tarifo, in sicer:

  • zakupljene minute veljajo tudi za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo.

  • zakupljena sporočila SMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo.

  • zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa.

  • zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa se v skladu z zgoraj navedenima Uredbama lahko uporabljajo v območju z EU tarifo v celoti oziroma do določene količine (politika poštene uporabe, v nadaljevanju: PPU) brez dodatnih stroškov. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0.0092 EUR na 1 MB (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceni 0,014 EUR (cena z DDV).


Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo.

2. Sprememba Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev


V četrtek, 15. junija 2017, pričnejo veljati Splošni pogoji za uporabo storitev Me2.

V navedenih pogojih se dodaja:

  • točka 1.4., ki se nanaša na gostovanje v Evropski uniji

  • poglavje št. 3, ki se nanašajo na uporabo storitev v omrežjih operaterjev z EU tarifo zaradi uveljavitve Uredbe EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbene Uredbe EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

3. Kontrolni mehanizmi uporabe storitev MegaTel in Me2 v območju držav z EU tarifo


Uporaba reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah je namenjena uporabnikom, ki v obdobju zadnjih štirih mesecev manj kot polovico storitev uporabljajo v drugih omrežjih z EU tarifo ali so manj kot polovico obdobja zadnjih štirih mesecev prijavljeni v drugih omrežjih z EU tarifo. Za dan prijave v domače omrežje se šteje vsak dan, ko se je uporabnik gostovanja prijavil v domače omrežje. Mega M za namene preverjanja upravičene uporabe reguliranim storitev gostovanja v državah z EU tarifo, beleži in analizira omrežne podatke o opravljenih klicih, poslanih SMS sporočilih in prenosu podatkov v skladu z določili Uredbe, v obdobju zadnjih štirih mesecev. Omrežni podatki ne vsebujejo podatkov o posamezni zvezi, vsebujejo pa kumulativne podatke po posamezni storitvi po dnevih uporabe.

V primeru ugotovljene uporabe storitev gostovanja za druge namene, kot so občasna potovanja v druge države z EU tarifo, Mega M uporabniku pošlje opozorilo o tem, da mu bo po datumu opozorila zaračunal pribitek v skladu s Cenikom, za vso nadaljnjo uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja z zadevno SIM kartico, če v obdobju dveh tednov ne spremeni vzorca porabe, tako, da bo odražala prevladujočo domačo uporabo ali prisotnost.

Naročnik/uporabnik ima pravico do ugovora zoper vsako odločitev ali ravnanje Mega M v zvezi z uporabo reguliranih storitev gostovanja v državah z EU tarifo. Postopki z ugovori potekajo skladno z določili SPU.

4. Splošna uredba o varstvu podatkov


S 25.5.2018 stopa v veljavo nova Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta). Za Vas smo v poglavju "Varstvo podatkov" pod zavihkom "Pravna obvestila", objavili nekaj informacij v zvezi z varovanjem Vaših osebnih podatkov.