Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.me2.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je Mega M d.o.o..

Znaki Mega M, Me2, MegaTel in mCLOUD so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.me2.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.me2.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Mega M d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.me2.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Mega M d.o.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Mega M d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Mega M d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Mega M d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Mega M d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Osebni podatki pridobljeni z uporabo spletne strani

Kakršnekoli podatke, ki jih Mega M d.o.o. pridobi na kakršenkoli način zaradi uporabe spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Mega M d.o.o. in jih Mega M d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta)". Ti podatki se hranijo za obdobje enega leta.

Osebni podatki pridobljeni ob sklenitvi naročniškega razmerja

Vaše osebne podatke, ki jih Mega M d.o.o. (info@mega-m.si) pridobi ob sklenitvi naročniškega razmerja, obdeluje le za namen izvajanja pogodbenih in zakonskih obveznosti. Obdelava temelji na naročniški pogodbi, zakonodaji ali legitimnih interesih Mega M d.o.o., kot je dokazovanje upravičenosti do sredstev razpisa, uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki, itd. Mega M d.o.o. lahko vaše podatke obdeluje tudi za naloge v javnem interesu, ki bi mu bile dodeljene in kadar bi bilo to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika. Za vse druge namene obdelave, za katere Mega M d.o.o. obdeluje Vaše podatke, smo pridobili Vašo izrecno privolitev.

Vaši osebni podatki se hranijo za obdobje trajanja naročniškega razmerja z Mega M d.o.o.. Trajanje obdelave se ustrezno podaljša, če obdelovalec podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Podatke, ki jih obdelovalec potrebuje za izpolnjevanje obveznosti po pravu Evropske unije (EU) ali pravu Republike Slovenije (RS) se po potrebi hranijo trajno.

Zagotovitev osebnih podatkov, zahtevanih ob sklenitvi naročniškega razmerja je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, saj je v nasprotnem primeru zagotavljanje storitev po pogodbi onemogočeno. Večino teh podatkov smo dolžni zbirati zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. V primeru, da podjetju Mega M d.o.o. ne zagotovite zahtevanih podatkov, sklenitev naročniškega razmerja ni mogoča. Podatke, ki jih Mega M d.o.o. ob sklenitvi naročniškega razmerja ne zahteva, pa nam jih sami kljub temu posredujete, se obdelujejo v skladu z veljavnim pravom EU in zakonodajo Republike Slovenije s področja varstva podatkov.

Splošno o varstvu podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, na katero se lahko obrnete za več informacij je dosegljiva na varstvo.podatkov@mega-m.si.

Mega M d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da se zagotovi ustrezna raven varnosti osebnih podatkov.

Vaših osebnih podatkov Mega M d.o.o. ne posreduje tretjim osebam, razen če bi to od njega zahtevalo pravo EU ali zakonodaja Republike Slovenije (npr. Informacijski pooblaščenec, Agencija za komunikacijska omrežja Slovenije, …).

Zahtevate lahko dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z Vami ali prenosljivost podatkov.

Imate tudi pravico do ugovora zoper obdelavo Vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo zaradi opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti ali na podlagi legitimnih interesov Mega M d.o.o. ali tretje osebe.

Kadar obdelava vaših podatkov temelji na privolitvi, lahko privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V primeru spora v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.